Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Föreningen Sambruk äger och förvaltar appen Bibblix på uppdrag åt anslutna svenska kommuner och regioner. Utgångspunkten för arbetet med Bibblix är att samla in så lite data som möjligt som kan kopplas till våra användare. Därför behandlar vi inte känsliga, så kallade primära personuppgifter. Det innebär att vi inte samlar in information om till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Men det är bra att känna till att det lånekort som du använder för att låna böcker i appen betraktas som en personuppgift. Numret i sig kan inte spåras till dig, men det är kopplat till ditt lokala biblioteks datasystem där det kan finnas känsliga personuppgifter om dig. Bibblix använder endast lånekortsnumret för att verifiera i vilken kommun eller region som biblioteket du använder finns – och att du är en verklig person, och ingen bot eller dylikt.

Bibblix/Sambruk behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Britta Sandblom (ansvarig för Föreningen Sambruks verksamhet).

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se. Kontakt: datainspektionen@datainspektionen.se

Har du synpunkter eller frågor? Vänd dig till oss på kontakt@bibblix.se