Färganvändning

CMYK – färger för tryck


RGB – färger för webb/skärm

Färganvändning

CMYK – färger för tryck


RGB – färger för webb/skärm