Grafisk profil för Bibblix

Det är viktigt att anslutna kommuner och dess medarbetare använder logotyp, kategoriikoner, färger och typsnitt på ett likartat vis. Det skapar igenkänning hos användarna och stärker Bibblix grafiska profil. Bibblixansvariga på lokala bibliotek får gärna utforma unikt och eget material i biblioteksrum, på hemsidor och sociala medier, men bör utgå från anvisningarna på denna sida. Här har vi samlat foton, affischer, grafik, etiketter, pins, loggor, kategoriikoner, powerpointmall och information för alla som arbetar med Bibblix.

Fotografier, logotyper, färger med mera

Fotografier • Typsnitt • Logotyp • Färganvändning • Kategoriikoner

Färdigt samt redigerbart material

Affischer, vimplar och bokmärken • Pins och knappar • Etiketter

Tips och hjälp med utskrifterna hittar du här!

Grafisk profil för Bibblix

Det är viktigt att anslutna kommuner och dess medarbetare använder logotyp, kategoriikoner, färger och typsnitt på ett likartat vis. Det skapar igenkänning hos användarna och stärker Bibblix grafiska profil. Bibblixansvariga på lokala bibliotek får gärna utforma unikt och eget material i biblioteksrum, på hemsidor och sociala medier, men bör utgå från anvisningarna på denna sida. Här har vi samlat foton, affischer, grafik, etiketter, pins, loggor, kategoriikoner, powerpointmall och information för alla som arbetar med Bibblix.

Fotografier, logotyper, färger med mera

Fotografier • Typsnitt • Logotyp Kategoriikoner • Färganvändning

Färdigt samt redigerbart material

Affischer, vimplar och bokmärken • Pins och knappar • Etiketter

Tips och hjälp med utskrifterna hittar du här!