Kommuner

Bibblix är en tjänst som utvecklats av Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek med ekonomiskt stöd av Kulturrådet. Målet har varit att appen ska kunna erbjudas av samtliga svenska folkbibliotek

Sedan 2020 har alla svenska kommuner möjlighet att ansluta sig till Bibblix, via den ideella föreningen Sambruk. Föreningen Sambruk arbetar med kommunal samverkan kring digitala tjänster, och har utvecklat en självförsörjande samarbetsmodell för Bibblix. Idag är drygt 80 kommuner anslutna till Bibblix, och projektet växer kontinuerligt.

Om din kommun inte är ansluten till Bibblix kan du kontakta ditt bibliotek, eller kulturförvaltningen eller politiker i din kommun. De kan i sin tur höra av sig till kontakt@bibblix.se för mer information.

Här kan du se vilka kommuner som är anslutna till Bibblix idag >

Här kan du läsa mer om hur din kommun gör för att ansluta sig >

Sverigekarta med Bibblixsymboler

Kommuner

Bibblix är en tjänst som utvecklats av Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek med ekonomiskt stöd av Kulturrådet. Målet har varit att appen ska kunna erbjudas av samtliga svenska folkbibliotek.

Sedan 2020 har alla svenska kommuner möjlighet att ansluta sig till Bibblix, via den ideella föreningen Sambruk. Föreningen Sambruk arbetar med kommunal samverkan kring digitala tjänster, och har utvecklat en självförsörjande samarbetsmodell kring Bibblix. Idag är drygt 80 kommuner anslutna till Bibblix, och projektet växer kontinuerligt.

Om din kommun inte är ansluten till Bibblix kan du kontakta ditt bibliotek, eller kulturförvaltningen eller politiker i din kommun. De kan i sin tur höra av sig till kontakt@bibblix.se för mer information.

Här kan du se vilka kommuner som är anslutna till Bibblix idag >

Här kan du läsa mer om hur din kommun gör för att ansluta sig >

Bibblix är en tjänst som utvecklats av Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek med ekonomiskt stöd av Kulturrådet. Målet har varit att appen ska kunna erbjudas av samtliga svenska folkbibliotek.

Sedan 2020 har alla svenska kommuner möjlighet att ansluta sig till Bibblix, via den ideella föreningen Sambruk. Föreningen Sambruk arbetar med kommunal samverkan kring digitala tjänster, och har utvecklat en självförsörjande samarbetsmodell kring Bibblix. Idag är drygt 80 kommuner anslutna till Bibblix, och projektet växer kontinuerligt.

Om din kommun inte är ansluten till Bibblix kan du kontakta ditt bibliotek, eller kulturförvaltningen eller politiker i din kommun. De kan i sin tur höra av sig till kontakt@bibblix.se för mer information.

Här kan du se vilka kommuner som är anslutna till Bibblix idag >

Här kan du läsa mer om hur din kommun gör för att ansluta sig >