Bibblix – bibliotekets app för barn

Bibblix logotyp liggande

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Policy för integritetsskydd

Föreningen Sambruk äger och förvaltar appen Bibblix på uppdrag åt anslutna svenska kommuner och regioner.

Utgångspunkten för arbetet med Bibblix är att samla in så lite data som möjligt som kan kopplas till våra användare. Därför behandlar vi inte känsliga, så kallade primära personuppgifter. Det innebär att vi inte samlar in information om till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Personuppgifter som samlas in och hur de används

Vi använder ditt lånekortsnummer för att verifiera att du är en låntagare och för att veta i vilken kommun eller region du är låntagare.

Vi använder enhetens id för att hålla reda på lånen som görs och koppla ihop dom med din enhet.

Behandling av personuppgifter

Sambruk behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Ulf Timerdahl (Föreningen Sambruks verkställande tjänsteperson).

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på https://www.imy.se eller via imy@imy.se

Har du synpunkter eller frågor? Vänd dig till oss på kontakt@bibblix.se.

Policy för integritetsskydd

Föreningen Sambruk äger och förvaltar appen Bibblix på uppdrag åt anslutna svenska kommuner och regioner.

Utgångspunkten för arbetet med Bibblix är att samla in så lite data som möjligt som kan kopplas till våra användare. Därför behandlar vi inte känsliga, så kallade primära personuppgifter. Det innebär att vi inte samlar in information om till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Personuppgifter som samlas in och hur de används

Vi använder ditt lånekortsnummer för att verifiera att du är en låntagare och för att veta i vilken kommun eller region du är låntagare.

Vi använder enhetens id för att hålla reda på lånen som görs och koppla ihop dom med din enhet.

Behandling av personuppgifter

Sambruk behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Ulf Timerdahl (Föreningen Sambruks verkställande tjänsteperson).

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på https://www.imy.se eller via imy@imy.se

Har du synpunkter eller frågor? Vänd dig till oss på kontakt@bibblix.se

Policy för integritetsskydd

Föreningen Sambruk äger och förvaltar appen Bibblix på uppdrag åt anslutna svenska kommuner och regioner.

Utgångspunkten för arbetet med Bibblix är att samla in så lite data som möjligt som kan kopplas till våra användare. Därför behandlar vi inte känsliga, så kallade primära personuppgifter. Det innebär att vi inte samlar in information om till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Personuppgifter som samlas in och hur de används

Vi använder ditt lånekortsnummer för att verifiera att du är en låntagare och för att veta i vilken kommun eller region du är låntagare.

Vi använder enhetens id för att hålla reda på lånen som görs och koppla ihop dom med din enhet.

Behandling av personuppgifter

Sambruk behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Ulf Timerdahl (Föreningen Sambruks verkställande tjänsteperson).

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på https://www.imy.se eller via imy@imy.se

Har du synpunkter eller frågor? Vänd dig till oss på kontakt@bibblix.se