Tillgänglighetsredogörelse för applikationen Bibblix

Tillgänglighetsredogörelse för applikationen Bibblix

Föreningen Sambruk står bakom den här mobilapplikationen (appen) och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

 • hur appen Bibblix uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem.
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver information från appen i något annat format än det som appen erbjuder kan du kontakta oss via e-post kontakt@bibblix.se eller via vårt kontaktformulär.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Det är svårt att byta sida i vissa e-böcker med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Användaren får inte hjälp med korrigeringsförslag när en sökning inte gett några resultat. [WCAG 3.3.3 (AA)]

Användning med nedsatt syn

Funna brister är åtgärdade.

Användning med nedsatt färgseende

Funna brister är åtgärdade.

Användning utan hörsel

Inga funna brister.

Användning med nedsatt hörsel

Inga funna brister.

Användning utan röstförmåga

Inga funna brister.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

 • Appen går inte att navigera i med ett externt tangentbord. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • I böckerna går det att zooma på flera sätt, men i vissa böcker det endast att zooma genom att använda två fingrar. Detta kan bli problematiskt för användare med motoriska nedsättningar. [WCAG 2.5.1 (A)]

Användning med känslighet för flimmer

Inga funna brister

Användning med kognitiv nedsättning

Funna brister är åtgärdade.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda kvarvarande problem.

Så har vi testat appen

Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av appen Bibblix. Granskningen gick igenom ca 5 sidor, inklusive stickprov på ca 4 e-böcker. Granskningen genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömingen gjordes den 17 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 oktober 2022.

Vad som inte ingick i granskningen

I granskningen ingick inte de digitala böckerna. Så innehållet i böcker är inte testat av HiQ. Det som testats är hur uppläsningsfunktionen i sig fungerar med hjälpmedel.

Föreningen Sambruk står bakom den här mobilapplikationen (appen) och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

 • hur appen Bibblix uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem.
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver information från appen i något annat format än det som appen erbjuder kan du kontakta oss via e-post kontakt@bibblix.se eller via vårt kontaktformulär.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Det är svårt att byta sida i vissa e-böcker med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Användaren får inte hjälp med korrigeringsförslag när en sökning inte gett några resultat. [WCAG 3.3.3 (AA)]

Användning med nedsatt syn

Funna brister är åtgärdade.

Användning med nedsatt färgseende

Funna brister är åtgärdade.

Användning utan hörsel

Inga funna brister.

Användning med nedsatt hörsel

Inga funna brister.

Användning utan röstförmåga

Inga funna brister.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

 • Appen går inte att navigera i med ett externt tangentbord. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • I böckerna går det att zooma på flera sätt, men i vissa böcker det endast att zooma genom att använda två fingrar. Detta kan bli problematiskt för användare med motoriska nedsättningar. [WCAG 2.5.1 (A)]

Användning med känslighet för flimmer

Inga funna brister

Användning med kognitiv nedsättning

Funna brister är åtgärdade.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda kvarvarande problem.

Så har vi testat appen

Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av appen Bibblix. Granskningen gick igenom ca 5 sidor, inklusive stickprov på ca 4 e-böcker. Granskningen genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömingen gjordes den 17 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 oktober 2022.

Vad som inte ingick i granskningen

I granskningen ingick inte de digitala böckerna. Så innehållet i böcker är inte testat av HiQ. Det som testats är hur uppläsningsfunktionen i sig fungerar med hjälpmedel.