Bibblix – bibliotekets app för barn

Bibblix logotyp liggande

Tillgänglighetsredogörelse för hemsidan Bibblix.se

Tillgänglighetsredogörelse för hemsidan Bibblix.se

Tillgänglighetsredogörelse för hemsidan Bibblix.se

Föreningen Sambruk står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur bibblix.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att uppnå god tillgänglighet genom att följa branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Webbriktlinjer: https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har testat bibblix.se med följande verktyg:

Google Lighthouse web.dev (resultat: 79%)

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG (https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/, resultat: TBC)

PDF-kollen (https://pdf-kollen.se/)

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA:

  • Pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Epost: kontakt@bibblix.se

Telefon: 073-341 54 10 


Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) här: https://www.digg.se/tdosanmalan

Föreningen Sambruk står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur bibblix.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att uppnå god tillgänglighet genom att följa branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Webbriktlinjer: WCAG 2.1 nivå AA


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har testat bibblix.se med följande verktyg:

Google Lighthouse web.dev (resultat: 79%)

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG (https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/, resultat: TBC)

PDF-kollen (https://pdf-kollen.se/)

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA:

  • Pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Epost: kontakt@bibblix.se

Telefon: 073-341 54 10


Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) här: https://www.digg.se/tdosanmalan

Föreningen Sambruk står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur bibblix.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att uppnå god tillgänglighet genom att följa branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Webbriktlinjer:

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har testat bibblix.se med följande verktyg:

Google Lighthouse web.dev (resultat: Accessibility 98)

WAVE web accessibility evaluation tool (resultat: 0 fel)

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG (https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/, resultat: 86%)

PDF-kollen (https://pdf-kollen.se/)

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA:

  • Pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Epost: kontakt@bibblix.se

Telefon: 073-341 54 10

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) här: https://www.digg.se/tdosanmalan