Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för mobilapplikationen Bibblix

Föreningen Sambruk står bakom den här mobilapplikationen (appen) och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

 • hur appen Bibblix uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem.
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver information från appen i något annat format än det som appen erbjuder kan du kontakta oss via e-post kontakt@bibblix.se eller via vårt kontaktformulär.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Det finns vissa visuella element som är dekorativa bilder som har textalternativ. Det gör att användare som använder skärmläsare kommer få viss otydlig information uppläst. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Rubrikerna i appen är inte korrekt strukturerade. På de flesta sidor i appen saknas rubriknivå 1 helt och hållet och på en sida finns rubriker som ser ut som rubriker men som inte är rubriker. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Laddningssnurran som visuellt visar att en lista laddar läses upp av skärmläsare på felaktigt sätt. [WCAG 1.3.1 (A), 4.1.2 (A)]
 • Det finns knappar som inte läses inte upp alls och de som inte läses upp på ett korrekt sätt av skärmläsare. Det finns även rubriker och tilläggsinformation om böcker som inte läses upp av skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det går inte att använda söket med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det är svårt att byta sida i vissa e-böcker med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Meddelanden som presenteras i appen är svåra att uppfatta med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • På vissa sidor är fokusordningen inte korrekt, vilket försvårar navigering med skärmläsare. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Det finns länktexter och rubriker som inte är tillräckligt tydliga och därför komplicerade för användare som använder skärmläsare att förstå. Det här blir också ett problem för användare med kognitiv nedsättning. [WCAG 2.4.4 (A), 2.4.6 (AA)]
 • I appen används operativsystemets standardiserade fokusmarkering. Detta blir problematiskt i Android då markeringen är blå, den har då inte tillräcklig kontrastförhållande mot de blå bakgrundsfärgerna. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • På en sida finns en lista som uppdateras utan att användaren informeras om det. På mindre skärmar ligger listan utanför skärmen, vilket gör att man missar vad som händer. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Det finns val användaren kan göra där ledtexterna inte är kopplade till checkboxarna på ett korrekt sätt. Det blir därför svårt att använda dessa med skärmläsare. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Användaren får inte hjälp med korrigeringsförslag när en sökning inte gett några resultat. [WCAG 3.3.3 (AA)]

Användning med nedsatt syn

 • Det finns inmatningsfält som inte är korrekt kodade, vilket gör det jobbigare för användare med nedsatt synförmåga att använda. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Viss text i Android-appen går att förstora med hjälp av inställningar på telefonen. I iOS-appen blir ingen text förstorad vid ökad textstorlek. [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Bilder på bokomslag innefattar texter. Bokens titel läses upp av skärmläsare, men inte författarens namn. [WCAG 1.4.5 (AA)]

Användning med nedsatt färgseende

 • Länkar identifieras enbart med färg och på olika sätt genom appen. Det kommer därför bli svårt för användare att identifiera vilket innehåll som är länkar och inte. Användare med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende behöver en tydligare visuell indikation på vad som är klickbart. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa länkar och knappar har färger som är problematiska då de inte har rätt kontrastförhållande mot bakgrunden. Användare med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende kan då uppleva det som svårt att se att det är en länk. [WCAG 1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA)]

Användning utan hörsel

Inga funna brister.

Användning med nedsatt hörsel

Inga funna brister.

Användning utan röstförmåga

Inga funna brister.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

 • Appen går inte att navigera i med ett externt tangentbord. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • I böckerna går det att zooma på flera sätt, men i vissa böcker det endast att zooma genom att använda två fingrar. Detta kan bli problematiskt för användare med motoriska nedsättningar. [WCAG 2.5.1 (A)]
 • Klickytor är små och ligger för tätt, vilket gör det svårt för personer med motoriska nedsättningar att navigera i appen. [WCAG 2.5.8 (AA) (kriterie som kommer i WCAG 2.2)]

Användning med känslighet för flimmer

Inga funna brister

Användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns länktexter och rubriker som inte är tillräckligt tydliga och därför komplicerade för användare som använder skärmläsare att förstå. Det här blir också ett problem för användare med utan synförmåga. [WCAG 2.4.4 (A), 2.4.6 (AA)]

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda dessa fel.

Så har vi testat appen

Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av appen Bibblix. Granskningen gick igenom ca 5 sidor, inklusive stickprov på ca 4 e-böcker. Granskningen genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömingen gjordes den 17 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juni 2021.

Vad som inte ingick i granskningen

I granskningen ingick inte de digitala böckerna. Så innehållet i böcker är inte testat av HiQ. Det som testats är hur uppläsningsfunktionen i sig fungerar med hjälpmedel.

Ny version

Vi arbetar just nu med en ny version (version 3) av appen där flera av problemen ovan ska vara åtgärdade. Estimerat datum för detta är slutet av januari 2022. I samband med detta kommer denna tillgänglighetsredogörelse att uppdateras.