TYPSNITT

Bibblix använder i första hand typsnittet Raleway. Raleway finns i flera vikter (fetstil, normalstil, kursiv etc).

I enstaka fall, då du exempelvis vill skapa ett mer direkt tilltal eller ge uppmärksamhet åt en viss rubrik kan handtextade Amatic SC användas.

Till mycket långa brödtexter kan typsnittet Yrsa användas, till exempel till rapporter och liknande.

Raleway, Amatic och Yrsa

Alla tre typsnitt kan användas gratis och finns att ladda ner via Google Fonts. Installera dem genom att packa upp filerna och lägga i mappen ”Fonts/Typsnitt”. Be din IT-support om hjälp om du inte har behörighet att installera fonter själv.

Länkar till fonter/typsnitt:

Huvudfont: Raleway

Handtextad fint: Amatic SC

Antikva till lång brödtext: Yrsa

TYPSNITT

Bibblix använder i första hand typsnittet Raleway. Raleway finns i flera vikter (fetstil, normalstil, kursiv etc).

I enstaka fall, då du exempelvis vill skapa ett mer direkt tilltal eller ge uppmärksamhet åt en viss rubrik kan handtextade Amatic SC användas.

Till mycket långa brödtexter kan typsnittet Yrsa användas, till exempel till rapporter och liknande.

Raleway, Amatic och Yrsa

Alla tre typsnitt kan användas gratis och finns att ladda ner via Google Fonts. Installera dem genom att packa upp filerna och lägga i mappen ”Fonts/Typsnitt”. Be din IT-support om hjälp om du inte har behörighet att installera fonter själv.

Länkar till fonter/typsnitt:

Huvudfont: Raleway

Handtextad fint: Amatic SC

Antikva till lång brödtext: Yrsa